Varia

Praktijkhandleiding Bedrijfsoverdracht
NIVRA, 2007

Dit document omvat een brede bloemlezing van verschillende aspecten van een familiebedrijfsopvolging. Niet zozeer de diepgang, maar het spectrum van basis onderwerpen kan dienen ter bevordering van de planmatige aanpak van de begeleiding van het opvolgingsproces. Enkele checklisten en vragenlijsten completeren het geheel.

Familie en Vermogen in Bedrijf
C. de Nooijer / PWC 2017

Dit document is te beschouwen als een white paper waarmee PWC zich in Nederland presenteert als een vertrouwde adviseur van het familiebedrijf. Een goed gestructureerd document dat een overzicht biedt van veel toepgepaste instrumenten en concepten met een eigen interpretatie van de wijze waarop deze kunnen worden ingezet.

Familiebedrijfskunde: een vak apart
Jurgen Geerlings / IFBK, 2015, herziene versie 2018

De familiebedrijfskunde is nog een relatief jong vakterrein. Toch biedt het wetenschappelijk onderzoek al een goed inzicht in de wijze waarop het familiebedrijf functioneert en hoe het zich onderscheidt van de niet-familiebedrijven. In dit inleidend artikel wordt een zienswijze uit de doeken gedaan over wat de familiebedrijfskunde inhoudt.