Rapporten

Grenzen verleggen, reputatie en relaties succesfactoren voor internationaal succes
P. Heugens / ECFB 2018

Als familiebedrijven de stap naar het buitenland maken, hoe doen ze dat dan? Welke typische eigenschappen, uniek voor het familiebedrijf, zijn er in dat proces te ontwaren en hoe zetten familiebedrijven die dan in? Dit door Rabobank en BdO gesponsorde onderzoeksrapport biedt verschillende best practices die van succesvolle exporterende familiebedrijven zijn opgetekend.

Innovatie en Duurzaaheid bij Familiebedrijven
ABNAMRO, 2016

Innovatie en duurzaamheid vormen een gelukkig huwelijk. Dit blijkt wel uit het succes van organisaties waarbij beide begrippen hoog in het vaandel staan: familiebedrijven. Met een focus op het lange termijn succes en hun sterke verbondenheid met klanten, leveranciers en medewerkers, lijken zij beter in staat te zijn tot innovatie en duurzaamheid dan grote (beursgenoteerde) bedrijven.

Next-generation family businesses Evolution, keeping family values alive
Deloitte, 2016

“A new generation of young, highly-motivated and mostly well-educated men and women is ready to take over leadership of their family businesses. They are resolute and ready to face the challenges ahead.” Dit rapport biedt een actualisering van de uitdagingen van de bedrijfsopvolging vanuit het perspectief van de opvolgende generatie, mede aan de hand van het drie cirkel model.

Innovatie en het Familiebedrijf, Een onderzoek naar innovatiekeuzes en strategieën van Nederlandse familiebedrijven
R. Flören, M. Berent / Nyenrode, 2017

Uit het onderzoek van Nyenrode Business Universiteit, in samenwerking met ING en NPM Capital, blijkt dat familiebedrijven op het gebied van innovatie niet onderdoen voor andere typen bedrijven. Opmerkelijk is dat directeuren van zowel familiebedrijven als van niet-familiebedrijven aangeven dat familiebedrijven innovatiever zijn dan niet-familiebedrijven en dan beursgenoteerde bedrijven.

Waken over waarde(n) Sturen op cultuur en gedrag in het familiebedrijf
O. Bik / PWC, 2012

Een diepgaand en uitgebreid onderzoek over familiewaarden en het effect daarvan op de bedrijfsvoering. Aan de hand van vier cultuurdimensies en vijf dilemma’s wordt verkend hoe meer grip kan worden verkregen op impliciete en minder concrete aspecten van bestuur en management van het familiebedrijf.

Why do Family-Controlled Public Companies Outperform? The Value of Disciplined Gvernance
H. Jeaneau, B. Ojeda, M. Watanabe, M. Byers, J. Hudson / UBS Global Research, 13 april 2015

Een goed onderbouwd rapport over de prestatie en prestatiemaatstaven van familiebedrijven over de hele wereld. Interessante symbiose van finance en governance met ook praktische aanbevelingen voor verlagen van het risicoprofiel van het bedrijf. Het beursgenoteerde familiebedrijf wordt gepresenteerd als een aantrekkelijke investeringspropositie.