Portretten

Familie Van Eghen beheer rijk maatschappelijk erfgoed: Pragmatisch huwelijk tussen caritas en commercie
Maurits Bruel, Jurgen Geerlings, Joost van Hamel / MESA – Van Gorcum, 2008

Een van de oudste familiebedrijven in Nederland met een rijke, veel bewogen historie, die altijd nog met haar traditionele activiteiten één van de meest innovatie bedrijven is gebleven. Een rolmodel voor families die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen en doorlopend werken aan een actieve en constructieve betrokkenheid van de familie bij het bedrijf en andere activiteiten.

Westland Kaas Groep: Merkwaarde en Familiewaarden
Maurits Bruel, Jurgen Geerlings, Joost van Hamel / MESA – Van Gorcum, 2008

Dit portret is een case study uit het boek Uitblinken als Familiebedrijf. Het illustreert hoe een groeiende familie haar betrokkenheid bij het bedrijf levend houdt met het expliciet formuleren van familiewaarden waarmee tegelijk ook de omslag van produktiebedrijf naar merkbedrijf wordt ondersteund.

Enkele reis Holten: opkomst en ondergang van Familiebedrijf OAD
Job Woudt, / FD, 14 april2014

Job Woudt beschrijft in drie delen een familiekroniek van een van de grootste familiebedrijven in Nederland. Veel aspecten van strategie, bestuur en familiedynamiek passeren de revue. Hoe wrang ook, een prachtige illustratie van het belang om tijdig de bakens te verzetten en het bestuur doorlopend scherp en aan te passen aan wijzigende omstandigheden.