Landgoed Anderstein is eigendom van de familie Van Beuningen, die in het verleden samen met de familie Fentener van Vlissingen SHV hebben opgericht. Hendrik Adriaan van Beuningen, destijds directeur van SHV, heeft in 1903 Landgoed Anderstein gekocht met een grote dwarshuisboerderij en enkele opstallen. Zijn zoon Coenraad Samuel, landbouwer en econoom, heeft in 1913 de Villa Anderstein gebouwd die in 1926 werd uitgebreid met een buitenzwembad. Sindsdien is de familie Van Beuningen privé en zakelijk verknocht met het landgoed.

De derde generatie heeft gedurende de afgelopen decennia een stevige professionaliseringslag gemaakt in het beheer van het landgoed. Tot 1985 fungeerde de boerderij als een melkveebedrijf en kaashandel, maar door de lage melkprijzen en het invoeren van het melkquotum is een radicale omslag gemaakt.

De familie voorzag dat door deze ontwikkeling het bedrijf moest gaan opschalen met een verschraling van de omgeving als gevolg. Het melkquotum werd verkocht en van de verkoopopbrengst werd een golfbaan in het leven geroepen. Dit leidde tot de oprichting van de Golfclub Anderstein die inmiddels met 27 holes pachter is van 100 ha grond. Bij de aanleg en uitbreiding van de golfbaan is bijzondere aandacht geschonken aan de integratie in de bestaande natuur.

Met grote zorg zijn de opstallen (waaronder de oorspronkelijke stallen, het koetshuis en de villa) gemoderniseerd. Zij hebben een kantoorbestemming gekregen voor extern verhuur. Grote delen van de oorspronkelijke landbouwarealen zijn ontwikkeld tot natuurgebied. Sinds 2000 maakt het landgoed, dat ook de NSW status heeft verworven, deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur.

De familie Van Beuningen beschouwt zich als rentmeester van het familie erfgoed en voelt zich verantwoordelijk voor de balans tussen de economische en de cultuur/natuur historische continuïteit van het landgoed. Het blijft een uitdaging om het ondernemerschap levend te houden gericht op een veelzijdige maatschappelijke functie van het landgoed.

Inmiddels zijn de 16 neven en nichten uit de vierde generatie actief betrokken bij het beheer van Landgoed Anderstein. Ook zij hebben de ambitie om het landgoed als een grondgebonden familiebedrijf voor te zetten en te besturen.