Governance

Goed Bestuur in het MKB Familiebedrijf, ondernemers over hun overwegingen en keuzes
Ilse Matser, Judith van Helvert, Ron van der Pol, Andrea KuikenI / Windesheim Hogeschool, 2013

Het lectoraat familiebedrijven van de hogeschool Windesheim deed naar goed bestuur bij MKB familiebedrijven. Het onderzoek brengt in beeld welke overwegingen ondernemers hanteren bij het vormgeven van de bestuursstructuur voor hun familiebedrijven. De resultaten leveren best practices op waarmee ondernemers en hun adviseurs hun voordeel kunnen doen.

Sociaaleconomische factoren en randvoorwaarden voor een succesvolle opvolging en voortzetting van het familiebedrijf
Jurgen Geerlings / Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2017, nr.4, 185-205

Voor een toenemend aantal bedrijven ontstaat een andere bedrijfsmatige basis voor een familiale voortzetting. De bedrijfsopvolging komt daarmee in een gewijzigde bestuurlijke context te staan. Niet alleen de complexiteit van de bedrijfsvoering neemt toe, maar ook die van het familiale krachtenveld waarin verschillende sociaaleconomische factoren op elkaar inwerken.

The five paths tot Effective Family Business Governance
Douglas Baumoel / Private Company Director, 2016, 3

There are five governance archetypes that can be considered with each evolutionary stage of family enterprise – from the entrepreneurial phase to the professionally governed business with a fully independent board. When governance is appropriately structured to serve the unique needs of the organization, the business goals of the family are more readily achievable.

Aanzet tot een gedachtevorming omtrent de status van een familieprotocol als onderlinge regeling tot samenwerking binnen de context van het structuurregime 
Jurgen Geerlings, Joost Vrancken Peeters / Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2007-1, 15-26

Hoe kan het grotere familiebedrijf de flexibiliteit van haar bestuur waarborgen? Deze vraag is altijd nog erg actueel, temeer gezien de voortschrijdende uniformering van de reglementering van de governance.

Het juridische kader van het familieondernemingsbestuur
Jurgen Geerlings, Dirk de Lange, Nora van Oostrom-Streep / Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2009-5, 113-125

Hoe kan een familiebedrijf ervoor zorgen dat de relaties tussen en belangen van eigenaren, bestuurders en, in breder verband, alle familieleden in goede banen worden geleid? Deze vraag is van eminent belang voor het voortbestaan van een familiebedrijf. De auteurs gaan in dit artikel in op het begrip ‘familieondernemingsbestuur’.