Finance

What is Value Based Management?
Timothy Koller / McKinsey Quarterly, 1994-3, 87-101

The thinking behind VBM is simple. The value of a company is determined by its discounted future cash flows. Value is created only when companies invest capital at returns that exceed the cost of that capital. VBM extends these concepts by focusing on how companies use them to make both major strategic and everyday operating decisions.

Eigendomsstrategie als uitgangspunt voor de fiscale structurering van de bedrijfsopvolging
Jurgen Geerlings, Niels Govers / Vakblad voor Estate Planning, 2016-38, 11-18

In dit artikel gaan we in op de eigendomsstrategie waarmee de verleiding van fiscale (over)optimalisatie kan worden getemperd en waarmee de fiscale overwegingen in een breder kader worden geplaatst. Vervolgens geven we een beschouwing op de cumprefstructuur die zich heeft bewezen als effectief instrument voor de operationalisering van een eigendomsstrategie.

Wat is de optimale eigendomsstructuur van het familiebedrijf?
Jurgen Geerlings / FamilieZaken, 2016-1, 12-15

Als familiebedrijven succesvol zijn, presteren ze bovengemiddeld. Dat komt door de betrokkenheid van de eigenaren, voortvloeiend uit hun visie op het eigenaarschap van hun bedrijf. Het gevolg daarvan is een behoedzaam investerings- en financieringsbeleid gericht op de lange termijn. Een stabiele eigendomsstructuur vormt daarvoor het fundament, maar welke is dan optimaal?