Boeken

J. Lambrecht. J. Lievens, E. Beens, De Familieboom Snoeien, Naar eenvoudige structuren voor Eigendom, Bestuur en Management van het familiebedrijf, Lannoo Campus, 2007
https://www.lannoocampus.nl/nl/producten/management-algemeen/de-familieboom-snoeien

Naarmate de complexiteit van aandeelhouders, familiestaken en bestuursorganen groeit, neemt de behoefte aan eenvoud toe. Dit boek behandelt op praktische manier de verschillende technieken om meer eenvoud in de bestuursstructuur te realiseren.

M. Bruel, J.R. Geerlings, Beursnotering voor het Familiebedrijf, Feiten en Opvattingen over Extern Kapitaal,MESA-fbc, 2008
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.321698592.html

Een praktisch overzicht van verschillende bronnen van extern kapitaal. Op basis van diepte interviews met directieleden en eigenaren van verschillende beursgenoteerde familiebedrijven en niet-beursgenoteerde familiebedrijven, beursmanagers en investeerders worden ook de emotionele en bestuurlijke aspecten van extern kapitaal in kaart gebracht.

C. Mühlebach, Familiness als Wettbewerbsvorteil, Haupt Verlag, 2004
https://www.amazon.de/Familyness-als-Wettbewerbsvorteil-Corinne-M%C3%BChlebach/dp/3258068321

Voor de lezer die het Duits niet uit de weg gaat: een vernieuwende invalshoek op je het familiebedrijf sterker kan maken, rekening houdend met de familiale invloed. In dit boek wordt in detail  en met feeling voor de praktijk uitgelegd hoe de betrokkenheid van de familie bij het bedrijf een bron kan zijn voor het behalen van een concurrentievoorsprong. Veel praktische aanbevelingen.

D. Miller, I. Le breton-Miller, Managing for the Long Run, Lessons in Competitive Advantage, Harvard Business School Press, 2005
https://www.amazon.com/Managing-Long-Run-Competitive-Businesses/dp/1591394155

Een doorwrochte, maar zeer toegankelijke studie naar het geheim van het succes van het familiebedrijf. De auteurs rekenen af met de gangbare negatieve vooroordelen over het familiebedrijf en beschrijven op een overtuigende en inspirerende wijze hoe de kenmerken van een familiebedrijf een sterk concurrentievoordeel kunnen opleveren.

M. Kets de Vries, R.S. Carlock, Family Business on the Couch, A psychological perspective, John Wiley & Sons, 2007
https://www.bol.com/nl/f/family-business-on-the-couch/9200000002357683

Een veelzijdige verdieping van de psychologische aspecten van het familiebedrijf. Bekende concepten om het familiebedrijf te analyseren, zoals het drie cirkel model en de levenscyclusbenadering, worden hierbij als uitgangspunt genomen. Zowel het individu als de familie al geheel worden uitgebreid behandeld en met elkaar in verband gebracht. Voer voor niet-psychologen.

M. Bruel, J.R. Geerlings, J.A. van Hamel, Uitblinken als Familiebedrijf, Over de inrichting en werking van goed bestuur, Gorcum, 2008
https://www.managementboek.nl/boek/9789023244714/uitblinken-als-familiebedrijf-maurits-bruel

Nederlands standaardwerk over de governance van het familiebedrijf. Het eerste deel biedt een goed inzicht in het functioneren van een familiebedrijf  en sluit af met een toelichting op tien principes waar succesvolle familiebedrijven invulling aan geven. In  aparte delen volgen aanspekende case studies, verdiepende essays en vele voorbeelden van praktisch goed toepasbare instrumenten.

R.S. Carlock, J.L. Ward, Strategic Planning for the Family Business, Parallel Planning to unify the Family and Business, Palgrave, 2001
https://www.palgrave.com/la/book/9780333947319

Stap voor stap worden in dit standaardwerk de vele aspecten en invalshoeken behandeld waarmee de planning binnen de familie en het bedrijf op elkaar worden afgestemd. Dit boek naast vele instrumenten ook een goed overzicht van meerdere algemeen geaccepteerde en toegepaste concepten uit de familiebedrijfskunde. Veel voorbeelden van cases en vragenlijsten.

W. Gibb Dyer, Cultural Change in Family Firms: Anticipating and Managing Business and Family Transitions, Jossey-Bass, 1986
https://www.amazon.co.uk/Cultural-Change-Family-Firms-Paper/dp/0470622008

Het begrip cultuur wordt in dit boek concreet en hanteerbaar gemaakt voor de praktijk. Specifiek op het familiebedrijf toegesneden concepten bieden meerdere handvatten voor het opstarten van een fundamentele discussie over samen werken als familie en samen werken binnen familie en bedrijf. De koppeling naar het begrip ‘transitie’maakt de materie des te meer ook relevant voor het bestuur.

Gersick, K.E. et al, Generation to Generation, Life Cycles of the Family Business, Boston: Harvard Business School Publishing, 1996
https://www.bol.com/nl/f/generation-to-generation/9200000002875202

De ontwikkelingsfasen van de drie domeinen familie, bedrijf en eigendom worden uitvoerig in dit boek besproken. De onderlinge samenhang wordt helder uiteen gezet. De bespreking van specifieke kenmerken en uitdagingen van de verschillende fasen bevordert het inzicht in de wijze waarop kan worden geanticipeerd op de ingrijpende veranderingen die inherent zijn aan het familiebedrijf.

Neubauer, F. en Lank, A., The Family Business, Its Governance for Sustainability, London: MacMillan Press Ltd, 1998
www.palgrave.com/br/book/9780333692998

Een standaard werk waarin de basisconcepten voor het besturen van een familiebedrijf uiteen worden gezet. Algemeen, voor alle bedrijfstypen geldende bestuursconcepten worden op een begrijpelijke wijze binnen de context van een familiebedrijf geplaatst.